AktuelltRapporterFritextsökGrupperLogga inOmVillkor
2021-04-30
Vänner
Enebybergs framtidDanderyds Framtid DiskussionsgruppBromsa kolossen på Kevinge strandDanderyds villaägarföreningDanderyds debattDanderyd Bygga bo miljö

Föreningen Nora torgs framtid

2018-01-10

Moderaternas bostadspolitik

Moderaterna ingick ett avtal för åren 2014-2018 med Liberalerna och Kristdemokraterna om bl.a. bostadspolitiken kallat Danderyd mot 2020-talet – med skola, äldreomsorg och bostäder i fokus (pdf).

Moderaterna har några uppgifter om sin bostadspolitik för Danderyd på sin hemsida:

Kommunalt handlingsprogram för Moderaterna i Danderyd 2015-2018

Bostäder och byggande Danderyd är en av Sveriges mest tätbebyggda kommuner. Vi moderater menar att vi därför ska vara rädda om parker och grönområden  och att kommunens särpräglade arkitektur och kulturmiljö ska skyddas och bevaras. Samtidigt måste Danderyd i större utsträckning medverka till att den akuta bostadsbristen i Stockholmsregionen lindras, inte minst avseende studentlägenheter. Danderyd har ett strategiskt Vi moderater vill bevara Danderyd som en grön kommun. läge just för studentlägenheter med goda kommunikationer till såväl Universitetet som Tekniska högskolan.

Nybyggnation ska framför allt ske i kollektivtrafiknära lägen, t ex vid Mörby centrum och Danderyds sjukhus. Vi moderater är också beredda att diskutera nybyggnation på delar av den mark som frigörs när kraftledningarna tagits ned.

Vi är positiva till att skapa en Knutpunkt Danderyd vid Danderyds sjukhus bussterminal, som innebär enklare omstigning mellan tunnelbanan, Roslagsbanan och bussar. 

Besluten om utveckling och förnyelsen av Mörby centrum med omgivningar har nyligen fattats. Vi moderater har från början drivit på för en om- och utbyggnad av centrum. För oss är det angeläget att snabbt genomföra projektet som planerat med de infrastruktursatsningar i form av upprustning av torg, park, gator och vägar som ingår. Projektet innehåller även ett hundratal nya bostäder. 

Vi moderater vill att det ska vara enkelt för danderydsborna att bygga om och bygga ut och vill därför fortsätta arbetet med uppdatering av detaljplaner. Vi har i kommunen många äldre detaljplaner som behöver anpassas till dagens behov.

Moderaterna arbetar för:
- Bevara Danderyd som en grön kommun.
- Den särpräglade kulturmiljön och arkitekturen ska skyddas.
- Nybyggnation ska framför allt ske i kollektivtrafiknära lägen.
- Fler studentlägenheter i Danderyd.
- Bebyggelse på viss del av marken som frigörs när kraftledningarna tas ned.
- Förverkligandet av Knutpunkt Danderyd.
- Mörby centrum-projektet ska genomföras så snabbt som möjligt.
- Fortsatt uppdatering av äldre detaljplaner.

Länkar

Föreningen
Nora torgs framtid

Syfte

Föreningen ändamål är att representera medlemmarna i kontakter med kommunen angående dess planer på utveckling av Nora Torg och området kring torget.

Styrelse

Myrna Smitt, ordförande, myrna.smitt@telia.com
Karin Bergendal
Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com
Carl-Oskar Dahlman
Birgitta Frisell
Jens Isaksson
Charlotte Lindeen
Björn Lundberg
Torgny Svenberg

Välkommen att bli medlem!

Medlemsavgiften är valfri. Den kan swishas till 073 553 9397.

För mer information maila till Myrna (myrna.smitt@telia.com) eller Hans Iwan (hibratt@gmail.com).

Föreningen Nora torgs framtid
Adm: Hans Iwan Bratt, hans.iwan.bratt@noratorg.se