AktuelltRapporterFritextsökGrupperLogga inOmVillkor
2021-04-30
Vänner
Enebybergs framtidDanderyds Framtid DiskussionsgruppBromsa kolossen på Kevinge strandDanderyds villaägarföreningDanderyds debattDanderyd Bygga bo miljö

Föreningen Nora torgs framtid

2018-01-12

Centerpartiets bostadspolitik

Danderydscenterns viktigaste frågor (Valet 2014)

Grönområden

Danderyds grönområden och parker ska sparas. Kommundelarnas särart och kulturmiljöer ska bevaras. Sätra ängar, Altorpsskogen, ett större område runt Ekebysjön och i Rinkebyskogen ska bli naturreservat. Nej till miljöförstörande och dyrbara exploateringar. Danderyds kajer ska renoveras. Båtlivet ska främjas.

Ett servicehus behöver byggas i Mörby centrum, äldreboenden i Danderyd och Djursholm. Pensionärsbostäderna i Enebyberg får inte säljas, de ska reserveras för pensionärer. Den påbörjade upprustningen ska fortsätta.

Danderydscentern vill bevara kommundelarnas särart och kulturmiljöer. Danderyds natur- och kulturarv ska värnas. Danderyd är i huvudsak fullbyggt. Danderydscentern vill spara värdefulla grönområden och fina miljöer. De är en del av vårt kulturarv. Det är vårt ansvar att vårda det arvet. Karaktären av trädgårdsstad ska bevaras.

Sätra Ängar, Rinkeby Gärde, Kevinge och Djursholms golfbanor, kvarteren Vindsvale, Cedergrenska fastigheten och området vid Nora Träsk får inte bebyggas. Stränder i kommunal ägo ska vara tillgängliga för alla. Kvarteret Brage ska bli en lummig park. Ekudden ska bevaras som den är. 

Skydda viktiga grönområden, t ex Sätra Ängar, Altorpsskogen och ett större område runt Ekebysjön som naturreservat. Den del av Rinkebyskogen, som ännu inte är naturreservat ska inte bebyggas. Målet är att hela skogen ska bli naturreservat. Ingen tvärled får byggas ovan jord i Rinkebyskogen.

Områden som lagts ut som park i detaljplanen ska förbli parkmark och får inte tas i anspråk för bebyggelse t ex Germaniaviken, Svanholmsparken, Brage, Aludden, Ranängen och Kevinge Strand. De som köper fastigheter ska kunna lita på att planerna gäller. Så kallade allmänningar bör om möjligt göras om till parkmark. Grönområden och parker ska skötas väl och där ska finnas parkbänkar och gott om papperskorgar och hundlatriner. Vi ska vara rädda om våra träd, vi har ett stort ovärderligt ekbestånd.

Bostäder
Om något ska byggas i Danderyd är det bostäder som behövs - inte fler kontor. Danderydscentern föreslår att man undersöker möjligheten att omvandla kontorsfastigheter till bostadsfastigheter. Danderyd har många arbetsplatser och är nettobidragsgivare till arbetsplatser i Stockholms län. I Danderyd finns många fina gamla hus och kulturmiljöer. De måste bevaras.

Våra kommundelscentra ska vara fräscha, levande och stimulerande miljöer för dem som bor i kommundelen. Danderydscentern välkomnar en upprustning av Mörby Centrum och ett kulturhus med bibliotek.

Vi kommer att motsätta oss storexploateringar och skyskrapor, som inte hör hemma i vårt Danderyd.

Länkar

Föreningen
Nora torgs framtid

Syfte

Föreningen ändamål är att representera medlemmarna i kontakter med kommunen angående dess planer på utveckling av Nora Torg och området kring torget.

Styrelse

Myrna Smitt, ordförande, myrna.smitt@telia.com
Karin Bergendal
Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com
Carl-Oskar Dahlman
Birgitta Frisell
Jens Isaksson
Charlotte Lindeen
Björn Lundberg
Torgny Svenberg

Välkommen att bli medlem!

Medlemsavgiften är valfri. Den kan swishas till 073 553 9397.

För mer information maila till Myrna (myrna.smitt@telia.com) eller Hans Iwan (hibratt@gmail.com).

Föreningen Nora torgs framtid
Adm: Hans Iwan Bratt, hans.iwan.bratt@noratorg.se