AktuelltRapporterFritextsökGrupperLogga inOmVillkor
2021-04-30
Vänner
Enebybergs framtidDanderyds Framtid DiskussionsgruppBromsa kolossen på Kevinge strandDanderyds villaägarföreningDanderyds debattDanderyd Bygga bo miljö

Föreningen Nora torgs framtid

2018-02-21

Nu tas beslutet om Nora Torgs framtid

Medlemsbrev:

Kära medlemmar i Föreningen Nora Torgs Framtid

Nu händer saker snabbt. Byggherrarnas återkallande av sina planer för Östra Enebytorg är glädjande och kanske tar våra styrande politiker sitt förnuft till fånga. Något omtag för Nora Torg har dock inte aviserats av ansvariga politiker.

Med senaste skrivelsen, den 17 februari, till våra valda ledamöter i Byggnadsnämnden och Kommunstyrelsen i Danderyds kommun har vår förening pekat på vilket högriskprojekt byggandet av ett underjordiskt garage i Nora Torgsområdet skulle vara för den befintliga bebyggelsen. Det finns en sammanfattning av utredningen på vår webb: www.noratorg.se.

Läs vår tekniske konsults, Rolf Roséns utlåtande. Han redogör mycket pedagogiskt för hur anläggandet av ett underjordiskt garage skulle skada de vattenförande lagren i marken och därmed skapa sättningar i mark och befintliga byggnader, främst Hornet. Fastigheterna i planområdet och omkring ligger på blöt lera och har känslig grundläggning enligt Svenska Kraftnäts kartering hösten 2015.

Det var det starka engagemanget från många medlemmar i Östra Enebyberg som fick politikerna att tänka om. Många medlemmar skrev, ringde, kontakta ansvariga politiker. Och de deltog i välbesökta möten där många riktade frän kritik mot politiker som låg bakom det tokiga förslaget..

Mycket talar för att byggnadsnämnden fattar beslut om Nora torgs framtid vid sammanträdet den 14 mars. De är två partier, Moderaterna och Liberalerna, som har drivit fram förslaget med 15 meter höga hus, ett underjordiskt garage som ger sättningsskador i på hus inom ett stort område och en helt tokig trafiklösning.

M och L står bakom förslagen sedan 2016 som skulle allvarligt skulle skada Nora torg med omgivning. Övriga partier står bakom oss Nora-bor.

Inför Byggnadsnämndens sammanträde kommer M och L ha interna möten och det är där det egentliga beslutet tas. Så det är bråttom. Nu måste vi alla kontakta dem som tar beslutet.

Vi ber dig skriv, ring, besök de som kan avgöra Nora Torgs framtid. Begär besked om kommunen tänker tillåta underjordiskt garage och framtida sättningsskador på befintliga hus i området enligt det utlåtande som Föreningen Nora Torgs Framtid skickat in.

Trevligt sportlov (när ni har skrivit)
Myrna Smitt, ordförande


Epostadresser till byggnadsnämndens ledamöter

Isabella Hökmark. Ordf, Djursholm (M) isabella.hokmark@danderyd.se
Kristin Eriksson. 2:e v ordf, Stocksund (C) kristin.eriksson@danderyd.se
Maarit Nordmark. 1:e v ordf, Stocksund (L) maarit.nordmarkmn@gmail.com
Ingrid Erneman. Led, Danderyd (M) ingrid.erneman@danderyd.se
Erik Hafström. Led, Stocksund (M) hafstrom-edenfeldt@telia.com
Richard Törnqvist af Ström. Led, Stocksund (M) richard.tornqvist@moderat.se
Jesper Isaksson. Led, Djursholm (C) jesper.isaksson@telia.com
Ingemar Ståhl. Led, Djursholm (L) smd.stahl@telia.com
Gun-Britt Lindström. Led. Danderyd (MP)  gblindstrom@gmail.com
Eva Wretman. Ers, Djursholm (M) eva.wretman@telia.com
Rikard Lanneborn. Ers, Danderyd (M) rikard@lanneborn.se
Cecilia Henriksson. Ers, Djursholm (M) ceciliaochjan@telia.com
Tord Håkansson. Ers, Djursholm (C) cyrano_c40@hotmail.se
Dick Lindberg. Ers, Danderyd (C) 087553460@telia.com
Margareta Sandell. Ers, Danderyd (L) sandellmargareta@gmail.com
Magnus Stenflo. Ers, Danderyd (L) magnus@stenflo.se
Bernt Hofström. Ers, Danderyd (S) bernt.hofstrom@gmail.com
Leif Ahrle. Led, Danderyd (M) Uppgift om epost saknas
Gustaf Mårtenson. Led, Djursholm (KD)
Uppgift om epost saknas
Robert Stael von Holstein. Ers, Djursholm (M)
Uppgift om epost saknas
Johan Henriques. Ers, Danderyd (M)
Uppgift om epost saknas
Hélène Sandmark. Ers, Djursholm (M)
Uppgift om epost saknas

Föreningen
Nora torgs framtid

Syfte

Föreningen ändamål är att representera medlemmarna i kontakter med kommunen angående dess planer på utveckling av Nora Torg och området kring torget.

Styrelse

Myrna Smitt, ordförande, myrna.smitt@telia.com
Karin Bergendal
Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com
Carl-Oskar Dahlman
Birgitta Frisell
Jens Isaksson
Charlotte Lindeen
Björn Lundberg
Torgny Svenberg

Välkommen att bli medlem!

Medlemsavgiften är valfri. Den kan swishas till 073 553 9397.

För mer information maila till Myrna (myrna.smitt@telia.com) eller Hans Iwan (hibratt@gmail.com).

Föreningen Nora torgs framtid
Adm: Hans Iwan Bratt, hans.iwan.bratt@noratorg.se