AktuelltRapporterFritextsökGrupperLogga inOmVillkor
2021-04-30
Vänner
Enebybergs framtidDanderyds Framtid DiskussionsgruppBromsa kolossen på Kevinge strandDanderyds villaägarföreningDanderyds debattDanderyd Bygga bo miljö

Föreningen Nora torgs framtid

2018-06-22

Medlemsbrev 22/6

Kära medlemmar i Föreningen Nora Torgs Framtid

Byggnadsnämnden tog inte något beslut om Nora vid mötet den 13 juni. Däremot planeras ett beslut vid mötet den 29 augusti -10 dagar före valet.

Det finns olika rykten om ändringar i planen, men än så länge gäller den av oss och många andra starkt kritiserade förslaget: https://www.danderyd.se/nyanoratorg från 28 april 1917.

Våra synpunkter på detta planförslag finner du på vår  websida:  https://www.noratorg.se.

Under sommaren förbereder vi oss för kampen under valrörelsen. Med den starka opinionen i kommunen mot höga hus i villaområdena ändras sannolikt kommunens ledning och därmed byggplaner. 

En ny politisk ledning tillträder först vid årsskiftet. Tills dess sitter den nuvarande byggnadsnämnden kvar. Det gäller nu för oss att se till att inga beslut tas fram till årsskiftet.

Vår viktigaste metod blir att kräva besked från varje enskild politiker och ställa dem som vill bygga högt överallt till svars vid politiska möten och i andra sammanhang. Ingen väljare ska vara oklar över politikernas ståndpunkter. Vi har börjat publicera vår valwebb (https://www.brattnet.com/apps/org/valet.php) som ska kunna reagera snabbt när det gäller.

Danderyds Villaägareföreningar visar med sina seminarier och nu namninsamlingen med över 1000 underskrifter vikten av att vara många när vi ska påverka politikerna i valrörelsen. Idag är vi 140 medlemmar. Vi vill bli fler. Kan du hjälpa till?

  • Är det fler i familjen som kan komma med?
  • Kan grannarna gå med i föreningen?
  • Har du vänner som vill vara med?

Hör efter. 

Skälen för att komma med tycker vi är starka. Vi vill ha kvar villasamhället som har växt harmoniskt under decennierna. Höga hus skuggar och tar bort dagsljus. De ställer andra krav på vägar och parkeringsplatser än villasamhället.

Vårt krav är att det aktuella och synnerligen misslyckade projektet ska avslutas.  Därefter är vi mer än villiga att medverka i utvecklingen av Nora.

Vill också passa på att informera om att vi behandlar medlemmarnas personuppgifter enligt gällande lagstiftning inklusive GDPR.  För ytterligare information i denna del se vår websidahttps://www.noratorg.se

Med önskan om en riktigt god sommar!

Myrna Smitt
ordförande 

Föreningen
Nora torgs framtid

Syfte

Föreningen ändamål är att representera medlemmarna i kontakter med kommunen angående dess planer på utveckling av Nora Torg och området kring torget.

Styrelse

Myrna Smitt, ordförande, myrna.smitt@telia.com
Karin Bergendal
Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com
Carl-Oskar Dahlman
Birgitta Frisell
Jens Isaksson
Charlotte Lindeen
Björn Lundberg
Torgny Svenberg

Välkommen att bli medlem!

Medlemsavgiften är valfri. Den kan swishas till 073 553 9397.

För mer information maila till Myrna (myrna.smitt@telia.com) eller Hans Iwan (hibratt@gmail.com).

Föreningen Nora torgs framtid
Adm: Hans Iwan Bratt, hans.iwan.bratt@noratorg.se