AktuelltRapporterFritextsökGrupperLogga inOmVillkor
2021-04-30
Vänner
Enebybergs framtidDanderyds Framtid DiskussionsgruppBromsa kolossen på Kevinge strandDanderyds villaägarföreningDanderyds debattDanderyd Bygga bo miljö

Föreningen Nora torgs framtid

2018-08-02

Risk för översvämning vid Nora torg

2014 gjorde SWECO Enviroment AB en utredning om risken för översvämning av Nora torgs dagvattenkulvert (Nora Torg dagvattenkulvert).

Vid beräkningarna utgår man från regn som bedöms kunna ske var 100 år. Det framgår inte om man tagit hänsyn till den ökade nederbörd som SMHI räknar med till följd av klimatförändringar.

Ev ny bebyggelse enligt dåvarande plan vid Nora torg skulle inte drabbas. Däremot skulle ett stort antal villor på Näckrosvägen och Vindvägen svämmas över. Osäkerheten i bedömningarna framgår av att SWECO starkt rekommenderar en utredning av kulvertens faktiska kapacitet. För att hantera risken rekommenderar SWECO bygge av ny kulvert och en dagvattendamm vid kulvertmynningen vid kolonitädgården.

Föreningen
Nora torgs framtid

Syfte

Föreningen ändamål är att representera medlemmarna i kontakter med kommunen angående dess planer på utveckling av Nora Torg och området kring torget.

Styrelse

Myrna Smitt, ordförande, myrna.smitt@telia.com
Karin Bergendal
Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com
Carl-Oskar Dahlman
Birgitta Frisell
Jens Isaksson
Charlotte Lindeen
Björn Lundberg
Torgny Svenberg

Välkommen att bli medlem!

Medlemsavgiften är valfri. Den kan swishas till 073 553 9397.

För mer information maila till Myrna (myrna.smitt@telia.com) eller Hans Iwan (hibratt@gmail.com).

Föreningen Nora torgs framtid
Adm: Hans Iwan Bratt, hans.iwan.bratt@noratorg.se