AktuelltRapporterFritextsökLogga inOmVänner
Bromsa Östra EnebytorgDanderyds Framtid DiskussionsgruppBromsa kolossen på Kevinge strandDanderyds villaägarföreningDanderyds debattDanderyd Bygga bo miljöDataskydd

Föreningen Nora torgs framtid

2018-08-02

Risk för översvämning vid Nora torg

2014 gjorde SWECO Enviroment AB en utredning om risken för översvämning av Nora torgs dagvattenkulvert (Nora Torg dagvattenkulvert).

Vid beräkningarna utgår man från regn som bedöms kunna ske var 100 år. Det framgår inte om man tagit hänsyn till den ökade nederbörd som SMHI räknar med till följd av klimatförändringar.

Ev ny bebyggelse enligt dåvarande plan vid Nora torg skulle inte drabbas. Däremot skulle ett stort antal villor på Näckrosvägen och Vindvägen svämmas över. Osäkerheten i bedömningarna framgår av att SWECO starkt rekommenderar en utredning av kulvertens faktiska kapacitet. För att hantera risken rekommenderar SWECO bygge av ny kulvert och en dagvattendamm vid kulvertmynningen vid kolonitädgården.

Föreningen
Nora torgs framtid

Syfte

Föreningen ändamål är att representera medlemmarna i kontakter med kommunen angående dess planer på utveckling av Nora Torg och området kring torget.

Styrelse:
Myrna Smitt, ordförande, myrna.smitt@telia.com
Karin Bergendal
Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com
Lennart Dahlborg
Carl-Oskar Dahlman
Birgitta Frisell
Charlotte Lindeen
Björn Lundberg
Torgny Svenberg

Vill du bli medlem? Maila till Myrna eller Hans Iwan (för adresser se ovan). Föreningen har en frivillig medlemsavgift. Den kan betalas till kassören Lennart Dahlborg konto 6102-527645 eller swishas till 070-7623157.

Föreningen Nora torgs framtid
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com