AktuelltRapporterFritextsökGrupperLogga inOmVillkor
2021-04-30
Vänner
Enebybergs framtidDanderyds Framtid DiskussionsgruppBromsa kolossen på Kevinge strandDanderyds villaägarföreningDanderyds debattDanderyd Bygga bo miljö

Föreningen Nora torgs framtid

2018-08-29

Medlemsbrev 29/8

Kära medlemmar i Föreningen Nora Torgs Framtid, FNTF

Välkomna tillbaka till vardagen i vår kära del av Danderyd. En sommar som denna har villastaden/trädgårdsstaden varit en extra tillgång. Även om grönskan har behövt lite hjälp på traven har den gett svalka och skugga tillbaka.

Våra politiska partier har inför valet upptäckt vilken tillgång villa/trädgårdsstaden är. Se alla affischer som pryder våra stolpar och vägkanter! I Nora Torgs Framtid är vi förstås glada över att vår kommuns planering och vår närmiljö tar plats i valdebatten. Debatten före valet är viktig, samtidigt som vi påminner oss om att vår förening är partipolitiskt obunden. Det är medlemmarna som väljer.

Ta vara på den lilla kommunens fördel av att ha nära till dina politiker. Låt planeringen av Nora Torg bli en fråga i varje valstuga, på varje torgmöte och varhelst du träffar våra fullmäktigekandidater.

Som ni säkert redan har sett har styrelsen gjort en enkät bland de tio främsta kandidaterna på listorna för de partier som ställer upp i fullmäktigevalet.

Se enkäten och en sammanställning av svaren på vår websida www.noratorg.se

Svarsfrekvensen var 65%, vilket vi är nöjda med. Andelen bland de svarande, som är för ett omtag i Nora Torgsplaneringen tillsammans med de boende i området, är 75%!

Förstanamnen på listorna för de nuvarande majoritetspartierna L och M fogade till sina svar ett brev där vi får veta att något nytt förslag om Nora Torg inte kommer upp i Byggnadsnämnden den 29 augusti utan senare i höst. Det ska då komma en omarbetning av nuvarande förslag. Men inte i samarbete med oss boende, utan som tidigare, framtagen av kommun och byggherre.

Detta tillvägagångssätt måste vi givetvis fortsätta att protestera mot. Tala med dina grannar om vikten av att Nora Torgsplaneringen görs om och påminn om att de kan stödja saken genom att bli medlemmar! Vi kan bli fler som påverkar!

Resultatet av enkäten är en extra uppmaning till oss att rösta i det stundande valet och låta planeringen av vårt närområde vara en viktig del i beslutet om HUR vi röstar !

Myrna Smitt, ordförande


PS FNTF kommer att sätta upp en affisch på anslagstavlorna i närområdet som påminner om Nora Torgsplaneringen.

Föreningen
Nora torgs framtid

Syfte

Föreningen ändamål är att representera medlemmarna i kontakter med kommunen angående dess planer på utveckling av Nora Torg och området kring torget.

Styrelse

Myrna Smitt, ordförande, myrna.smitt@telia.com
Karin Bergendal
Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com
Carl-Oskar Dahlman
Birgitta Frisell
Jens Isaksson
Charlotte Lindeen
Björn Lundberg
Torgny Svenberg

Välkommen att bli medlem!

Medlemsavgiften är valfri. Den kan swishas till 073 553 9397.

För mer information maila till Myrna (myrna.smitt@telia.com) eller Hans Iwan (hibratt@gmail.com).

Föreningen Nora torgs framtid
Adm: Hans Iwan Bratt, hans.iwan.bratt@noratorg.se