AktuelltRapporterFritextsökGrupperLogga inOmVillkor
2021-04-30
Vänner
Enebybergs framtidDanderyds Framtid DiskussionsgruppBromsa kolossen på Kevinge strandDanderyds villaägarföreningDanderyds debattDanderyd Bygga bo miljö

Föreningen Nora torgs framtid

2018-08-28

Lägg ner byggprojektet vid Nora torg

Planeringen av nya hus vid Nora torg måste tas om från början. Handläggningen har varit uppseendeväckande slarvig och vilseledande.

Första förslaget gällde byggen av hus på mark som inte är tillgänglig för nya byggen. Det andra förslaget inkluderar bla en flyttning av Noragårdsvägen  som den politiska ledningen sedan tar avstånd ifrån.

M och L planerar nu att ta fram ännu ett helt nytt förslag som inte sänds på samråd utan efter en enkel granskning ska kunna godkännas av kommunfullmäktige. Samrådet enligt Plan- och bygglagen hoppas över.

Fullständigt oacceptabelt. I stället måste projektet avbrytas och noraborna få en ursäkt på grund av den dåliga hanteringen.

Efter planeringsfiaskot i Östra Enebyberg har Liberalerna bett om ursäkt för att planeringen gick fullständigt överstyr. Det är hög tid att också Moderaterna sväljer prestigen och ber oss i Nora om ursäkt.

Noraborna har starkt stöd av de ledande politikerna i Danderyd. Det framgår av den enkät som Noratorgsföreningen just slutfört.

Enkäten hade en fråga och riktade sig till de 10 första namnen på valsedlarna.

— Hur är din inställning till det lagda förslaget och hur kommer du, om du blir vald att agera i fullmäktige?

1. Tar helt avstånd från nuvarande förslag? Svara JA eller NEJ

2. Stödjer helt nuvarande förslag? Svara JA eller NEJ

3. Stödjer ett omtag, genomfört i samverkan med Noraborna? Svara JA eller NEJ

Stödet för alternativ 3 är starkt

(s) 7 svarat, alla för alt 3

[c) 9 svarat, alla för alt 3

(kd) 7 svarat, 6 för alt 3

(l) 6 har svarat, 3 för alt 3

(mp) 5 har svarat, 4 för alt 3

(m) Gemensamt svar, inte för alt 3

(sd) 6 har svarat, alla för alt 3

(v) Inget svar

35 är för alternativ 3, 14 för något av de andra alternativen. Svarsfrekvensen blev utmärkta 66%.

Vi kräver: Lägg ned det pågående projektet och börja om.

Myrna Smitt och Hans Iwan Bratt

Föreningen
Nora torgs framtid

Syfte

Föreningen ändamål är att representera medlemmarna i kontakter med kommunen angående dess planer på utveckling av Nora Torg och området kring torget.

Styrelse

Myrna Smitt, ordförande, myrna.smitt@telia.com
Karin Bergendal
Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com
Carl-Oskar Dahlman
Birgitta Frisell
Jens Isaksson
Charlotte Lindeen
Björn Lundberg
Torgny Svenberg

Välkommen att bli medlem!

Medlemsavgiften är valfri. Den kan swishas till 073 553 9397.

För mer information maila till Myrna (myrna.smitt@telia.com) eller Hans Iwan (hibratt@gmail.com).

Föreningen Nora torgs framtid
Adm: Hans Iwan Bratt, hans.iwan.bratt@noratorg.se