AktuelltRapporterFritextsökGrupperLogga inOmVillkor
2021-04-30
Vänner
Enebybergs framtidDanderyds Framtid DiskussionsgruppBromsa kolossen på Kevinge strandDanderyds villaägarföreningDanderyds debattDanderyd Bygga bo miljö

Föreningen Nora torgs framtid

2018-09-20

Medlemsbrev 20180920

Kära medlemmar,

Nu har vi ett, fortfarande preliminärt, resultat av valet i vår kommun

Förmodligen ligger resultatet fast. Berörda kommunalråd har analyserat läget och konstaterat att en anledning till de kraftiga förändringarna i mandatfördelning är att en del byggprojekt har gått över styr. Inflytandefrågorna nämns särskilt som en viktig anledning.

Uppdraget för vår förening, Nora Torgs Framtid, är mera angeläget än någonsin. Sprid gärna budskapet bland grannar och andra bygg/samhällsintresserade och bjud in till medlemskap. Styrelsen har redan träffats för att lägga upp jobbet för hösten.

FNTF kommer att fortsätta dialogen med företrädarna för de politiska partier som hittills har stöttat oss. Vi menar att den dialogen gett oss styrka och är viktig för oss även framöver.

FNTF kommer också att närma sig företrädarna för den koalition som driver byggplanerna för Nora torg. En klarare bild av det framtida kommunala arbetet kommer efter att de nyvalda träffas för första gången i kommunfullmäktigemötet den 24 september. Vi kommer att kontakta företrädarna för den nya koalitionen för att tydliggöra våra ståndpunkter om byggplanerna rörande Nora Torg. Vi vill också veta hur partierna i det nya samarbetet kommer att värna trädgårdsstaden. Vad det innebär i praktiken för den Nora Torgsplan som  nuvarande kommunledning har aviserat ska komma under hösten?

På återhörande,

Styrelsen i FNTF

Föreningen
Nora torgs framtid

Syfte

Föreningen ändamål är att representera medlemmarna i kontakter med kommunen angående dess planer på utveckling av Nora Torg och området kring torget.

Styrelse

Myrna Smitt, ordförande, myrna.smitt@telia.com
Karin Bergendal
Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com
Carl-Oskar Dahlman
Birgitta Frisell
Jens Isaksson
Charlotte Lindeen
Björn Lundberg
Torgny Svenberg

Välkommen att bli medlem!

Medlemsavgiften är valfri. Den kan swishas till 073 553 9397.

För mer information maila till Myrna (myrna.smitt@telia.com) eller Hans Iwan (hibratt@gmail.com).

Föreningen Nora torgs framtid
Adm: Hans Iwan Bratt, hans.iwan.bratt@noratorg.se