AktuelltRapporterFritextsökGrupperLogga inOmVillkor
2021-04-30
Vänner
Enebybergs framtidDanderyds Framtid DiskussionsgruppBromsa kolossen på Kevinge strandDanderyds villaägarföreningDanderyds debattDanderyd Bygga bo miljö

Föreningen Nora torgs framtid

2018-09-20

Tydligt besked om byggandet i valet

Valet till nytt kommunfullmäktige i Danderyd gav klart besked. Se Valmyndighetens presentation. Det starka motståndet mot kommunens sätt att driva byggprojekt syns tydligt. Nu måste de ansvariga tänka om.

Beslut sent i höst

Vid det senaste mötet i byggnadsnämnden 29/8 togs inget beslut om Nora torg. Nu meddelar M och L att ett nytt förslag ska vara klart först under senhösten.

Mer lyhörda?

Den avgående kommunfullmäktige träffas en sista gång den 24 september. Dess mandatperiod sträcker sig fram till 2018-10-14. Den nya kommunfullmäktiges första möte äger rum 2018-10-22 och utser då den nya kommunstyrelsen. Förhoppningsvis är de nya ledamöterna mer lyhörda än Moderaterna och Liberalerna varit.

Frän kritik

Nämndens senaste förslaget kom 28 april 2017 och möttes av frän kritik. Under hand har M+L meddelat att Noragårdsvägen inte ska flyttas. Husen vid torget, dvs Nora torg 4 och Nora torg 5, ska inte få fler våningar. Det ryktas också att de nya husen ska bli färre eller mindre. Men beskeden från M+L är inte bindande,

Börja om

Föreningens krav är att det olycksaliga projektet helt avbryts. Sedan kan kommunen i nära samarbete med de boende ta ställning till nya byggnader som ansluter väl till befintlig bebyggelse så att karaktären av villa- och trädgårdsstad bibehålls.

Föreningen
Nora torgs framtid

Syfte

Föreningen ändamål är att representera medlemmarna i kontakter med kommunen angående dess planer på utveckling av Nora Torg och området kring torget.

Styrelse

Myrna Smitt, ordförande, myrna.smitt@telia.com
Karin Bergendal
Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com
Carl-Oskar Dahlman
Birgitta Frisell
Jens Isaksson
Charlotte Lindeen
Björn Lundberg
Torgny Svenberg

Välkommen att bli medlem!

Medlemsavgiften är valfri. Den kan swishas till 073 553 9397.

För mer information maila till Myrna (myrna.smitt@telia.com) eller Hans Iwan (hibratt@gmail.com).

Föreningen Nora torgs framtid
Adm: Hans Iwan Bratt, hans.iwan.bratt@noratorg.se