AktuelltRapporterFritextsökLogga inOmVänner
Bromsa Östra EnebytorgDanderyds Framtid DiskussionsgruppBromsa kolossen på Kevinge strandDanderyds villaägarföreningDanderyds debattDanderyd Bygga bo miljöDataskydd

Föreningen Nora torgs framtid

2018-10-30

Vad är Nora bo AB

Nora Bo äger den parkeringsplats vid Nora torg som ligger bakom busshållplatsen.

Enligt alla bolag hade Nora Bo Ab en omsättning på 0 kr 2017 och har gått med förlust åren 2013-2017. F-skatt är inte registrerad. Moms inte registrerad.

Soliditeten är 28% (svenska företag har i genomsnitt 43% soliditet). 

Soliditet = (Eget kapital + 78 % av Obeskattade reserver) / Totala tillgångar

Nora Bo har ett systerföretag Nora T kb som äger centrumhuset Nora torg 5. Detta företag har en omsättning på mellan 1500-2999 tkr beräkning på redovisad moms 2017.

I kommanditbolag (kb) har en eller flera aktieägare obegränsat ansvar (alltså inte bara insatt kapital). Dessa aktieägare kallas för komplementär. Kb redovisar ingen omsättning då inkomsten fördelas till delägarna.

Komplementär i Nora T är Asphome AB. Företaget saknar omsättning. Företaget har sex dotterbolag:

Föreningen
Nora torgs framtid

Syfte

Föreningen ändamål är att representera medlemmarna i kontakter med kommunen angående dess planer på utveckling av Nora Torg och området kring torget.

Styrelse:
Myrna Smitt, ordförande, myrna.smitt@telia.com
Karin Bergendal
Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com
Lennart Dahlborg
Carl-Oskar Dahlman
Birgitta Frisell
Charlotte Lindeen
Björn Lundberg
Torgny Svenberg

Vill du bli medlem? Maila till Myrna eller Hans Iwan (för adresser se ovan). Föreningen har en frivillig medlemsavgift. Den kan betalas till kassören Lennart Dahlborg konto 6102-527645 eller swishas till 070-7623157.

Föreningen Nora torgs framtid
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com