AktuelltRapporterFritextsökLogga inOmVänner
Bromsa Östra EnebytorgDanderyds Framtid DiskussionsgruppBromsa kolossen på Kevinge strandDanderyds villaägarföreningDanderyds debattDanderyd Bygga bo miljöDataskydd

Föreningen Nora torgs framtid

2018-11-12

Revisorerna granskar kommunen byggprocess

Den berörda förvaltningen Miljö- och stadsbyggnadskontorets menar att PwCs rapport säger att byggnadsnämndens hantering av bygglovsprocessen är effektiv och ändamålsenlig.

Kommunens information om bygglov finns här. Speciellt intressanta avsnitt är Bygglov och anmälan och Bygglovsprocessen.

Många medborgare har negativa erfarenheter av kommunen byggprocess. Det framgår övertydligt av de många grupper i kommunen som arbetar frenetiskt för att försvara olika områden mot kommunens okänsliga och ofta felaktiga planer.

Föreningen
Nora torgs framtid

Syfte

Föreningen ändamål är att representera medlemmarna i kontakter med kommunen angående dess planer på utveckling av Nora Torg och området kring torget.

Styrelse:
Myrna Smitt, ordförande, myrna.smitt@telia.com
Karin Bergendal
Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com
Lennart Dahlborg
Carl-Oskar Dahlman
Birgitta Frisell
Charlotte Lindeen
Björn Lundberg
Torgny Svenberg

Vill du bli medlem? Maila till Myrna eller Hans Iwan (för adresser se ovan). Föreningen har en frivillig medlemsavgift. Den kan betalas till kassören Lennart Dahlborg konto 6102-527645 eller swishas till 070-7623157.

Föreningen Nora torgs framtid
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com