AktuelltRapporterFritextsökGrupperLogga inOmVillkor
2021-04-30
Vänner
Enebybergs framtidDanderyds Framtid DiskussionsgruppBromsa kolossen på Kevinge strandDanderyds villaägarföreningDanderyds debattDanderyd Bygga bo miljö

Föreningen Nora torgs framtid

2018-11-12

Revisorerna granskar kommunen byggprocess

Den berörda förvaltningen Miljö- och stadsbyggnadskontorets menar att PwCs rapport säger att byggnadsnämndens hantering av bygglovsprocessen är effektiv och ändamålsenlig.

Kommunens information om bygglov finns här. Speciellt intressanta avsnitt är Bygglov och anmälan och Bygglovsprocessen.

Många medborgare har negativa erfarenheter av kommunen byggprocess. Det framgår övertydligt av de många grupper i kommunen som arbetar frenetiskt för att försvara olika områden mot kommunens okänsliga och ofta felaktiga planer.

Föreningen
Nora torgs framtid

Syfte

Föreningen ändamål är att representera medlemmarna i kontakter med kommunen angående dess planer på utveckling av Nora Torg och området kring torget.

Styrelse

Myrna Smitt, ordförande, myrna.smitt@telia.com
Karin Bergendal
Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com
Carl-Oskar Dahlman
Birgitta Frisell
Jens Isaksson
Charlotte Lindeen
Björn Lundberg
Torgny Svenberg

Välkommen att bli medlem!

Medlemsavgiften är valfri. Den kan swishas till 073 553 9397.

För mer information maila till Myrna (myrna.smitt@telia.com) eller Hans Iwan (hibratt@gmail.com).

Föreningen Nora torgs framtid
Adm: Hans Iwan Bratt, hans.iwan.bratt@noratorg.se