AktuelltRapporterFritextsökLogga inOmVänner
Bromsa Östra EnebytorgDanderyds Framtid DiskussionsgruppBromsa kolossen på Kevinge strandDanderyds villaägarföreningDanderyds debattDanderyd Bygga bo miljöDataskydd

Föreningen Nora torgs framtid

2019-06-12

Kära medlemmar i Nora Torgs Framtid,

Nora torgs Framtid har sänt inte mindre än tre skrivelser (15 april, 9 maj och 17 maj) till Kommunstyrelsen och Byggnadsnämnden för kännedom, med krav på kommunstyrelsen att återta sitt uppdrag till Byggnadsnämnden om att utarbeta förslag till detaljplan för Nora Torg. Skrivelserna har lagts till det tidigare ärendet med diarienr KS 2016/0162 och handläggs av David Grind och Anna-Britta Järliden. Ingen av dem har återkommit med något svar.

Vidare har representanter för Nora Torgs Framtid träffat företrädare för tekniska kontoret och diskuterat hur Noragårdsvägsstråket och Torget kan förbättras vad gäller grönska, beläggning,ordning mm. Vi har blivit hänvisade vidare till olika instanser i kommunen som ska kunna åtgärda en del av de brister vi påpekat. Annat, t. ex. trädåterplantering får anstå till nästa budgetår.

I kväll tas beslut i Byggnadsnämnden angående Skeppet 12. Det har gått snabbt på slutet och medlemmarna i ” Stoppa kolossen på Kevingestrand” är inte nöjd med det förslag som ligger på Byggnadsnämndens bord. En manifestation genomfördes inför Kommunfullmäktiges möte i måndags kväll. Här är förslaget.

Markanvisningstävlingen för del av Gropenplanen, mittemot Garden byggnaderna har avgjorts. Den 19 juni kl 17 -19 inbjuds till Öppet Hus för att diskutera den framtida utformningen av området, se Gropen - bostäder vid Danderyd 3:95

De FNTF-medlemmar som är kvar i Danderyd då uppmanas att gå till mötet för att få klarhet i vad som planeras för området, som ligger i stort sett nästgårds Nora Torg.

Med sommarhälsningar,
Myrna Smitt, ordförande i FNTF

Föreningen
Nora torgs framtid

Syfte

Föreningen ändamål är att representera medlemmarna i kontakter med kommunen angående dess planer på utveckling av Nora Torg och området kring torget.

Styrelse:
Myrna Smitt, ordförande, myrna.smitt@telia.com
Karin Bergendal
Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com
Lennart Dahlborg
Carl-Oskar Dahlman
Birgitta Frisell
Charlotte Lindeen
Björn Lundberg
Torgny Svenberg

Vill du bli medlem? Maila till Myrna eller Hans Iwan (för adresser se ovan). Föreningen har en frivillig medlemsavgift. Den kan betalas till kassören Lennart Dahlborg konto 6102-527645 eller swishas till 070-7623157.

Föreningen Nora torgs framtid
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com