AktuelltRapporterFritextsökGrupperLogga inOmVillkor
2021-04-30
Vänner
Enebybergs framtidDanderyds Framtid DiskussionsgruppBromsa kolossen på Kevinge strandDanderyds villaägarföreningDanderyds debattDanderyd Bygga bo miljö

Föreningen Nora torgs framtid

2019-06-27

Nybygge i Gropen

Kära medlemmar,

En kort uppdatering från föreningen innan juli månad och sommarstiltjen breder ut sig: Det i förra nyhetsbrevet påannonserade Gropenmötet har ägt rum. Det var öppet hus den 19 juni på kommunkontoret. Byggare JM:s representanter, kommunens byggpolitiker och tjänstemän var där och svarade på frågor från oss nyfikna deltagare. Byggarna tänker sig ett långsmalt och högt hus utefter E18 med en gavelbyggnad i form av två punkthus norrut samt ytterligare två punkthus inne i själva gropen. 

 

Mer information om projektet finns på https://www.danderyd.se/gropen.   

Enligt vad som uppgavs har man hittills lämnat öppet för vad som skall läggas i planområdets utkanter dvs i Klingstadelen utefter Dalstigen och Noragårdsvägen. Bebyggelsen utefter Dalstigen uppges i Kulturmiljöhandboken som en exponent över tidig egnahemsbebyggelse i kommunen och Noragårdsvägen är själva porten in trädgårdsstaden. Utformningen av dessa miljöer i utkanten av planområdet kräver eftertanke och känslighet.

FNTF menar att Noragårdsvägen i sin helhet är en pulsåder och ett värdefullt natur- och kulturstråk genom hela Nora trädgårdsstad. Därav vårt engagemang i utformningen av Gropen. Det är viktigt att se hur övergången från villabebyggelsen i Nora Klingsta till den massiva bebyggelsen i Gropen ska utformas.

När vi framförde detta vid mötet inbjöds vi på stående fot att komma med förslag på hur detta skulle kunna göras. Klart att vi tar upp den kastade handsken! Så ta nu på tänkarmössorna ute på kobbar o skär o formulera vad ni tycker ska finnas vid nuvarande Dalstigen 1, liksom på tomterna mittemot Garden, utifrån idéerna om Gropen. Vi i styrelsen tar gärna del av era tankar eftersom vi i förlängningen ser hur Nora Torg påverkas av hur Noragårdsstråket utformas.

Den 3 september är nästa Öppna hus med Gropen som tema.

Våra kontakter med tekniska kontoret angående förbättringar i Noragårdsstråket i direkt anslutning till torget fortsätter. Tillsammans med Hembygdsföreningen har vi väckt idén om en minnesplakett på torget med bild o text om torgets betydelse o utformning från grundandet av Nora Trädgårdsstad. Ärendet bereds, som det heter.

Samma gäller de tre skrivelser FNTF tillställt kommunstyrelsen om tillbakadragande av uppdraget om planläggning av Nora Torg. Exploateringschefen uppger att dagvattenutredning för området fortfarande pågår och han bedömer att ev. förslag kan läggas tidigast under hösten.

Så nu bereder vi oss själva med att tänka på sommar, sol och salta, svala dopp! För att återkomma i september med nyladdade batterier! Email läses sporadiskt under sommaren och är det något särskilt som händer så hör av per telefon, sms eller ”kom förbi”! Kontaktuppgifterna till styrelsen finns på vår websida www.noratorg.se.

Med sommarhälsningar, 

Myrna Smitt

ordför. FNTF - Föreningen Nora Torgs Framtid

myrna.smitt@telia.com

Föreningen
Nora torgs framtid

Syfte

Föreningen ändamål är att representera medlemmarna i kontakter med kommunen angående dess planer på utveckling av Nora Torg och området kring torget.

Styrelse

Myrna Smitt, ordförande, myrna.smitt@telia.com
Karin Bergendal
Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com
Carl-Oskar Dahlman
Birgitta Frisell
Jens Isaksson
Charlotte Lindeen
Björn Lundberg
Torgny Svenberg

Välkommen att bli medlem!

Medlemsavgiften är valfri. Den kan swishas till 073 553 9397.

För mer information maila till Myrna (myrna.smitt@telia.com) eller Hans Iwan (hibratt@gmail.com).

Föreningen Nora torgs framtid
Adm: Hans Iwan Bratt, hans.iwan.bratt@noratorg.se