AktuelltRapporterFritextsökLogga inOmVänner
Bromsa Östra EnebytorgDanderyds Framtid DiskussionsgruppBromsa kolossen på Kevinge strandDanderyds villaägarföreningDanderyds debattDanderyd Bygga bo miljöDataskydd

Föreningen Nora torgs framtid

2020-05-29

För fort på Noragårdsvägen

title
Exempel på skylt som kan sänka hanstigheten
Föreningen Nora torgs framtid har kontaktat kommunen med en begäran om att vidta åtgärder så att hastigheten inte överskrider maxgränsen.

Trafiken på delar av Noragårdsvägen skapar problem. FNTF beslutade därför vid sitt årsmöte den 10 mars i år att påpeka för kommunen att något behöver göras. Det är främst sträckan Kvarnparken - Nora Torg - Göthes Glas - till Gamla Landsvägen som behöver åtgärdas.

Läs mer...

 

 

Föreningen
Nora torgs framtid

Syfte

Föreningen ändamål är att representera medlemmarna i kontakter med kommunen angående dess planer på utveckling av Nora Torg och området kring torget.

Styrelse:
Myrna Smitt, ordförande, myrna.smitt@telia.com
Karin Bergendal
Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com
Lennart Dahlborg
Carl-Oskar Dahlman
Birgitta Frisell
Charlotte Lindeen
Björn Lundberg
Torgny Svenberg

Vill du bli medlem? Maila till Myrna eller Hans Iwan (för adresser se ovan). Föreningen har en frivillig medlemsavgift. Den kan betalas till kassören Lennart Dahlborg konto 6102-527645 eller swishas till 070-7623157.

Föreningen Nora torgs framtid
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com