AktuelltRapporterFritextsökLogga inOmVänner
Bromsa Östra EnebytorgDanderyds Framtid DiskussionsgruppBromsa kolossen på Kevinge strandDanderyds villaägarföreningDanderyds debattDanderyd Bygga bo miljöDataskydd

Föreningen Nora torgs framtid

2017-05-15

Hjälp oss att stoppa höga hus vid Nora torg

Kommunen tänker bygga flera stora hus på Noragårdsvägen och Nora torg.

Observera personen i mitten vars storlek är skalenlig.

De stora nya husens höjd får maximalt vara 15 meter. I modellen ovan har de 16 meter. Det instängda huset

i mitten är Hornet. Observera människan som har skalenlig storlek.

  • Vårt villasamhälle / trädgårdsstaden förstörs
  • Många hus skuggas
  • Usel trafiklösning
  • Problem med dag­ och spillvatten, sänkt grundvattennivå
  • Dålig framkomlighet för blåljusbilar liksom sopbil och andra transporter
  • 1000 kvm grönyta försvinner
  • Varför har kommunen inte utrett mindre mastodontliknande förslag?

Många Nora­bor vill stoppa planerna och har bildat Föreningen Nora torgs Framtid. Nu är vi drygt 70 medlemmar.

Kom med och hjälp till att få stopp på planerna.

Finns det alternativ till kommunens förslag? Ja, flera

  • Gör området till en vacker park som pryder trädgårdsstaden.
  • Bygg samma slags radhus som på andra sidan vägen, dvs på Näckrosvägen.
  • Bygga två mindre tvåvånings flerfamiljshus på den östra delen av planområdet.

Innehåll

Mötet är VIKTIGT. Kom och säg din mening.

Årsmötet: Ny styrelse. Myrna Smitt ordförande.

Föreningen
Nora torgs framtid

Syfte

Föreningen ändamål är att representera medlemmarna i kontakter med kommunen angående dess planer på utveckling av Nora Torg och området kring torget.

Styrelse:
Myrna Smitt, ordförande, myrna.smitt@telia.com
Karin Bergendal
Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com
Lennart Dahlborg
Carl-Oskar Dahlman
Birgitta Frisell
Charlotte Lindeen
Björn Lundberg
Torgny Svenberg

Vill du bli medlem? Maila till Myrna eller Hans Iwan (för adresser se ovan). Föreningen har en frivillig medlemsavgift. Den kan betalas till kassören Lennart Dahlborg konto 6102-527645 eller swishas till 070-7623157.

Föreningen Nora torgs framtid
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com