AktuelltRapporterFritextsökLogga inOmVänner
Bromsa Östra EnebytorgDanderyds Framtid DiskussionsgruppBromsa kolossen på Kevinge strandDanderyds villaägarföreningDanderyds debattDanderyd Bygga bo miljöDataskydd

Föreningen Nora torgs framtid

2020-06-24

Hurra! Den är på plats

title Skylten funkar - bilarna saktade ned
Äntligen har det kommit upp en skylt som visar när trafiken går för fort. Många har bett om åtgärder för att få bilar, cyklar och andra trafikanter att inte köra fortare än 30 km/tim.

Föreningen Noratorgs framtid (FNTF) beslutade  vid sitt årsmöte den 10 mars i år att påpeka för kommunen att något behöver göras åt de höga hatigheterna. Det är främst sträckan Kvarnparken - Nora Torg - Göthes Glas - till Gamla Landsvägen som behöver åtgärdas.

Den 29 maj sända FNTF en begäran till kommunen. Den mest akuta och närliggande lösningen enligt årsmötet är en eller flera strategiskt utplacerade fartkameror.  Ljusskyltar med hastighetsinformation bör komplettera.

Och nu är den på plats. Möjligen kan platsen diskuteras. Vore det bättre om den placerades högre upp i backen? Är det tekniska skäl för nuvarande placering? Det får vi ta reda på.

Vi får rikta ett tack för kommunen och hoppas att trafikmiljön nu blir mindre riskfylld och trevligare. 

Föreningen
Nora torgs framtid

Syfte

Föreningen ändamål är att representera medlemmarna i kontakter med kommunen angående dess planer på utveckling av Nora Torg och området kring torget.

Styrelse

Myrna Smitt, ordförande, myrna.smitt@telia.com
Karin Bergendal
Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com
Lennart Dahlborg
Carl-Oskar Dahlman
Birgitta Frisell
Charlotte Lindeen
Björn Lundberg
Torgny Svenberg

Bli medlem?

Maila till Myrna eller Hans Iwan

Föreningen Nora torgs framtid
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com