Föreningen Nora torgs framtid

Om Nora torg

Detta är början på en ny version av Nora torg baserad på kod gemensam för flera applikationer.

Synpunkter kan sändas till mig på adressen hibratt@gmail.com.

Webben Nora torg publiceras av föreningen och har till uppgift att värna om torgets och det närliggande områdets utveckling.

Danderyds kommun har planer på en mycket långgående förtätning av området med ett flertal stora flerfamiljshus. Det motsätter sig föreningen bestämt.

I denna webb redovisar vi kommunens planer och beslut och förklara varför vi anser de är fullständigt oacceptabla.

Delar av webben är allmänt tillgänglig. Andra delar är endast tillgängliga registrerade användare.

Föreningen Nora torgs framtid

Styrelse

Myrna Smitt, ordförande
Karin Bergendal
Hans Iwan Bratt
Birgitta Frisell
Jens Isaksson
Charlotte Lindeen
Björn Lundberg
Torgny Svenberg
Carl Dahlman

Föreningen Nora torgs framtid
Adm: Hans Iwan Bratt, hans.iwan.bratt@noratorg.se