Nora torg
2024-06-16

Arkitekten bakom Hornet - Sixten Magnusson

Husen Hornet och Danarö 6 mittemot är ritade av den berömde arkitekten Sixten Magnusson. Han ska ligga bakom bortemot 100 villor bara i villastaden Djursholm strax utanför Stockholm.

En rad kedjehus i Djursholms Ekeby från sent 50-tal är ritade av Sixten Magnusson. Ett av områdena har klassats som särskilt värdefulla i den nya kommunens kulturhandboken. Men sina raka linjer och tegelinslag skiljer de sig från de stora trävillor från sekelskifter som ofta förknippas med Djursholm.

Källor

Publ 2024-96-1

Nora torg
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.se