Nora torg

Aktuellt

2024-04-13 NYHET

Johan Stengård Big Band 21 april 2024 i Danderydsgården

STENGÅRD BIG BAND & ”The Golden Voice” PATRIK LUNDSTRÖM Två timmar med fantastisk musik! 21 april 2024, 16:00 - 18:00

Sexton usiker i toppklass! Rykande heta nya svängiga orkesterarrangemang på 50-60 talets stora jazz evergreens som Fly Me To The Moon, April In Paris, I´ve Got You Under My Skin, I Left My Heart In San Fransisco, Come Fly With Me och många fler.

Musikerna är alla proffs och Stockholmsbaserade frilansmusiker.

Johan Stengård är en väletablerad saxofonist och med en bred publik i hela Sverige med tusentals konserter och tjugofem soloalbum i ryggen. Johan har spelat med flera av de stora amerikanska sångarna och musikerna, som Lena Horne, Nelson Riddle, Joe Williams, Buddy De Franco, Sammy Davis J.r m fl.

Det är fikaservering från kl.15.15 och i pausen.

Arrangör: Danderyds kommun

2024-04-13 NYHET

Rånförsök vid Kevinge

Två män förs'kte att råna en kvinna 2024-04-09 vid gångvägen intill golfbanorna i Kevinge. Två män försökte råna kvinnan medhot om våld. Gärningsmännen lyckades fly platsen och en anmälan om försök till rån har skrivits.

Källa: Rånförsök i Danderyd: Kvinna överfölls av två män, Mitti (2024-04-10)

2024-04-12 NYHET

Danderyd sämst med många tidsanställda

Kommunerna rapporterar till Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, om hur stor andel av deras personal inom omsorgen av äldre och funktionsnedsatta som är timanställda.

Danderyds kommun har i fem år varit sämst i klassen. Deras andel timanställda låg förra året 34,9 procent. En siffra som dock är bättre än 2022 då hela 39,8 procent var timanställda.

Källa; Timkaoset fortsätter i äldreomsorgen - Kommunaltoppen förbannad, Arbetet (2024-04-10)

2024-04-10

Verksamheten 2023

Föreningen Nora Torgs Framtid - Verksamhetsberättelse januari 2023 – april 2024.

Föreningen Nora Torgs Framtid - Verksamhetsberättelse januari 2023 - april 2024.

Föreningen har 130 registrerade medlemmar.

I styrelsen har under verksamhetsåret ingått Myrna Smitt, till juni 2023, ordf. Hans Iwan Bratt, webansvarig, Karin Bergendal, kassör, Jens Isaksson, Charlotte Lindeen, Torgny Svenberg, Oskar Dahlman, Björn Lundberg och Jim Forsberg.

Ekonomi Årsmötet 2018 beslutade om en frivillig årsavgift om sek 100. Föreningens behållning uppgick vid årsskiftet 2023/24 till sek 7.539,25. Verksamhetsårets överskott uppgick till sek 380,15.

Aktiviteter. Styrelsen har under året haft 5 protokollförda möten.

Föreningen har sedan sin tillkomst 2016 drivit frågan att Kommunstyrelsen ska återkalla sitt uppdrag till Byggnadsnämnden om att utarbeta en detaljplan för Nora Torg.

Läs mer...

2024-04-10

Nora torgs Framtid - nya styrelsen

Vid årsmötet för Föreningen Nora Torgs Framtid omvaldes Karin Bergendal, Oskar Dahlman, Jim Forsberg, Charlotte Lindéen, Björn Lundberg, Torgny Svenberg. Även föreningens revisor, Johan Gröndal, omvaldes

Sue Khoshamooz invaldes i styrelsen. Hans Iwan Bratt och Jens Isaksson som varit adjungerade till styrelsen blev ledamöter.

Myrna Smitt lämnade ordförandeskapet under 2023 och blev nu adjungerad till styrelsen. Birgitta Frisell, som var förenings sekreterare under flera år, avled 2023.

Vid styrelsens konstituerande möte utsågs Hans Iwan Bratt till ordförande, Charlotte Lindéen till sekreterare och Karin Bergendal till kassör.

2024-04-08

Årsmöte i Föreningen Nora Torgs Framtid

Tisdagen den 9 april kl 18:30 i Stallet, Hästhagsvägen 7, Danderyd
(I ett tidigare mail stod det torsdagen, men det var fel. Rätt är tisdagen)

Program
18:30 Årsmöte med val av styrelse, mm
19:15 Samverkan med och presentation av Danderyds hembygdsföreningen
19:45 Aktuella planer för Noragårdsvägen, mm
20:00 Öppen diskussion om hur vi vill ha det

Här är ny information Noragårdsvägen:
Medlem som önskar kandidera eller föreslå annan kandidat till styrelsen kan kontakta Karin Bergendal, fntf2024@gmail.com

title Nora torg


Välkommen
Styrelsen

2024-04-05

Danderyds hembygdsförening har årsmöte 6 april

Danderyds hembygdsförenings har årsmöte Lördagen den 6 april 2024 kl 15.00-16.30 i Danderydsgården, Noragårdsvägen 27

Program

Lättare förtäring

Underhållning:

title Yufeng Pan

Danderyds kommuns kulturstipendiat Yufeng Pan spelar piano för oss:

  • Beethoven Sonata Op.10, No.3, 1 sat & 2 sat
  • Chopin Etude Op. 25, No. 11 & 12
  • Chopin Andante Spianato.

Mer information på föreningens webbsida.

2024-04-04

Valborg i Kvarnparken 30 april

Valborgsfirande i Kvarnparken firas som vanligt i Hembygdsföreningens regi. Det brukar komma massor av besökare från när och fjärran. Firandet pågår mellan 17:00 och 22:00.

title Många kommer varje år

2024-04-04

90 nya bostäder 2024

Det blir 90 nya bostäder i kommunen 2024. Det framgår av Länsstyrelsens bostadsmarknadsenkät.

De byggs på fastigheten Ginnungagap. Där bygger också kommun ett korttidsboende, som ska drivas i kommunens regi.

Totalt planeras 7 346 bostäder byggas i länet. Under 2023 bedömde kommunerna att det skulle byggas 22 000 nya bostäder. Men det blev bara 7 300! Orsaken var att "byggkalkylerna inte går ihop", enligt Länsstyrelsen.

Källa: 90 nya bostäder väntas bli klara i Danderyd under 2024., Mitti Stockholm

title Detaljplan för Ginnungagap 2

Läs mer...

2024-04-03

Ny regionplan på gång

title Nora Herrgårds förskola mitt i Nora

Under våren 2024 skickar Region Stockholm ut en första version av Region Stockholms utvecklingsplan på remiss.

Den riktar sig till länets kommuner, myndigheter och aktörer inom näringslivet, akademin och civilsamhället. Remissperioden pågår till och med slutet av september.

Flera aktiviteter planeras under året för att få synpunkter från näringsliv, civilsamhälle och akademi.

Läs mer...

2024-03-29

Flest unga EU-väljare i Danderyd

Innehåll: Källor

4,2 procent av de röstberättigade i Danderyd är förstagångsväljare enligt siffror från Statistiska centralbyrån (SCB).

Läs mer...

2024-03-28

Norra torget byggs om 2025

Kommunen räknar med att ombyggnationen av torget till tunnelbanans entré ska sätta fart, efter att Skandia fastigheter och JM är klara med sina projekt. Redan i år väntas upprustningen av Södra torget och parken vid lägenhetshusen bli klara.

Källa: Då blir Norra torget helt bilfritt, Mitti

2024-03-26

Samhällsskydd och krisberedskap

Innehåll: Källor
Med det ryska kriget mot Ukraina, IS angrepp i Moskva och det pågående gängkriget är det viktigt att se över hur vi skyddar oss inom vårt område.

Danderyds kommunen har information på sin webb om Samhällsskydd och krisberedskap. Det är kommunen som ansvarar för att verksamheter inom kommunen fungerar även under kris, till exempel äldreomsorg, vattenförsörjning, skola och räddningstjänst.

I november förra året fastställdes en krisplan för Stocksund. Någon motsvarande plan för Västra Danderyd verkar det inte finnas!

Det nationella ansvaret ligger hos MSB - Myndig­heten för samhälls­skydd och beredskap. På deras webb finns råd till privat­personer.

Läs mer...

2024-03-20

Villaägarna har haft årsmöte

Danderyds Villaägareförening hade årsmöte onsdagen den 20 mars i Kevinge Trygghetsboende, Edsvikvägen 1A. Se vidare föreningens webb.

title Anita Enflo, ordförande

2024-03-13

Vi är medlem i Hembygdsföreningen

Innehåll: Kort om DHF
Nora torgs-föreningen blir medlem i Dandeyds Hembygdsförening.

Vi har inom föreningen diskuterat relationen till Danderyds hembygdsföreningen (DHF). Det har lett fram till att Föreningen Nora Torg blivit juridisk medlem av DHF. Det är en form av samarbete som DHF även har med andra föreningar.

Samarbetet innebär att DHFs styrelse kan adjungera medlem i FNTF till styrelsen utan rösträtt.

FNTF får använda DHFs lokal Stallet till möten när den är ledig. Den möjlighen tar vi vara på genom att hålla årsmötet där.

DHF ser givetvis gärna att FNTFs medlemmar också blir medlemmar i DHF. Medlemsavgift 200 kr/år. Men det är inget tvång.

FNTF kan agera som hittills, t.ex vad gäller opinionsbildning. Dessutom kan FNTF samverka med DHF i olika projekt.

DHF tar ut en årlig medlemsavgift av juridiska medlemmar på f.n. 450 kr/år. Då ingår ett antal exemplar av DHFs tidning Danderydiana som kan delas ut till medlemmar som inte är medlemmar i DHF.

På årsmötet kommer DHF informera om sin verksamhet.

title Stallet, Danderyds Hembygdsförening

Läs mer...

Nora torg
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.se