Nora torg
2024-04-08

Årsmöte i Föreningen Nora Torgs Framtid

Tisdagen den 9 april kl 18:30 i Stallet, Hästhagsvägen 7, Danderyd
(I ett tidigare mail stod det torsdagen, men det var fel. Rätt är tisdagen)

Program
18:30 Årsmöte med val av styrelse, mm
19:15 Samverkan med och presentation av Danderyds hembygdsföreningen
19:45 Aktuella planer för Noragårdsvägen, mm
20:00 Öppen diskussion om hur vi vill ha det

Här är ny information Noragårdsvägen:
Medlem som önskar kandidera eller föreslå annan kandidat till styrelsen kan kontakta Karin Bergendal, fntf2024@gmail.com

title Nora torg


Välkommen
Styrelsen

Nora torg
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.se