Nora torg
2024-02-24

Danderyd klimatanpassar

Danderyd har fått bidrag för att undersöka hur Nora träsk påverkas om nederbörden ökar.

Förra året fick Danderyds kommun del av ett bidrag på 1,2 miljoner kronor från Länsstyrelsen för att arbeta med klimatanpassning. Flera av projekten handlar om att utreda riskerna vid skyfall.

På länsstyrelsen i Stockholm hjälper man kommuner att anpassa miljöer för de skyfall som kan komma oftare och vara mer intensivt framöver.

I Danderyd ska pengarna användas till att utreda sjön Nora träsk och dess anslutande dagvattensystem, för att se var det finns högst översvämningsrisk och hur det kan åtgärdas.

SMHI meddelar att vissa delar av landet beräknas få minskade extrema vattenflöden medan de i andra delar väntas öka.[1]

Källor

Publ 2024-04-09

Nora torg
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.se