Nora torg
2024-04-10

Nora torgs Framtid - nya styrelsen

Vid årsmötet för Föreningen Nora Torgs Framtid omvaldes Karin Bergendal, Oskar Dahlman, Jim Forsberg, Charlotte Lindéen, Björn Lundberg, Torgny Svenberg. Även föreningens revisor, Johan Gröndal, omvaldes

Sue Khoshamooz invaldes i styrelsen. Hans Iwan Bratt och Jens Isaksson som varit adjungerade till styrelsen blev ledamöter.

Myrna Smitt lämnade ordförandeskapet under 2023 och blev nu adjungerad till styrelsen. Birgitta Frisell, som var förenings sekreterare under flera år, avled 2023.

Vid styrelsens konstituerande möte utsågs Hans Iwan Bratt till ordförande, Charlotte Lindéen till sekreterare och Karin Bergendal till kassör.

Nora torg
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.se