Nora torg
2017-04-30

Danderyds Hembygdsförening: Danderydiana

Hembygdsföreningen RIVSTARTADE MED NY BOK!

  • Vi behöver din hjälp
  • Välbesökt kulturarvsdag
  • Vad vill DHF?
  • Exempel på intressanta hus
  • En rolig berättelse från förr
  • Hälsningar från en ny styrelsemedlem
  • Aktiva medlemmar

Upprop!

Midsommarfirandet och Valborgsfirandet i fara

Danderyds Hembygdsförening har arrangerat valborgs- och midsommarfirandet i Kvarnparken i många år. Dessa arrangemang är mycket uppskattade av många danderydsbor men de kräver mycket arbete av föreningens medlemmar.

I början var de jättearrangemang som drog till sig många besökare. Många var engagerade och lade ner mycket arbete på arrangemangen. På senare år har ett fåtal personer - de flesta med heltidsarbeten parallellt - arbetat med att arrangera alla hembygdsföreningens evenemang.

Därutöver har föreningen vid varje tillfälle lagt ner mycket arbete på att rekrytera vänner, grannar och barn för att hjälpa till med chokladhjul, lotterier, sockervadd, kaffeservering, tält- och bodbyggen, fixa tillstånd från polis och kommun, fyrverkerier, brandskydd, inköp/tillverkning av lotterivinster, kaffebröd, kaffe, läsk, godis, vidtala vårtalare, folkdansare, kör .... ja allt som man måste göra för att få det att fungera. Listan är lång - mycket längre än man kan tänka sig.

Kvarnparken har genom åren varit ett av de mest välbesökta valborgs- och midsommarevenemangen i Stockholm!

För att dessa arrangemang ska kunna genomföras framöver måste fler hjälpa till annars måste DHF lägga ner denna verksamhet.

DHF EFTERLYSER fler personer som kan tänka sig att hjälpa till vid föreningens arrangemang samt även med t.ex. utdelning av utskick (porto är dyrt!), ansvara för hemsidan m.m.

Om du är intresserad av att Danderyds Hembygdsförening ska fortsätta med valborgs- och midsommarfirandet i Kvarnparken? Är du villig att hjälpa till? Hör du till någon annan förening som är villig att hjälpa till? Hör av dig till oss snarast, helst via e-post!

Nora torg
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.se