Noratorg

2022-08-28

Enkät: Danderyds politiska partier

Medlemsbrev 29 augusti 2022

KÄRA MEDLEMMAR

Välkomna åter till vardagen och vårt Nora efter en fantastisk sommar. Hoppas alla har hämtat nya krafter och är vid god hälsa. Inga större förändringar har skett i området och grönskan har förvånansvärt nog klarat sig bra trots satt solen har flödat mest hela tiden. Som ni har noterat har I boxen flyttats bort från torget tack vare en av våra medlemmar, tillika ledamot i berörd nämnd.

Inför stundande val vill Föreningen orientera er medlemmar om var de politiska partierna står i viktiga Nora Torgsfrågor. En arbetsgrupp med Karin Bergendal, Birgitta Frisell och Jens Isaksson har genomfört styrelsens enkät, riktad till sju av de nio politiska partier som enligt Valmyndigheten kandiderar till Kommunfullmäktige (C, L, M, MP, S, SD, V). De fem frågorna i enkäten och de lämnade svaren redovisas som bilaga till detta brev. Läs och begrunda

Myrna Smitt, ordf.

Bil: Svar på enkäten

Föreningen
Nora torgs framtid

Syfte

Föreningen ändamål är att representera medlemmarna i kontakter med kommunen angående dess planer på utveckling av Nora Torg och området kring torget.

Styrelse

Myrna Smitt, ordförande, myrna.smitt@telia.com
Karin Bergendal
Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com
Carl-Oskar Dahlman
Jens Isaksson
Charlotte Lindeen
Björn Lundberg
Torgny Svenberg

Välkommen att bli medlem!

Medlemsavgiften är valfri. Den kan swishas till 073 553 9397.

För mer information maila till Myrna (myrna.smitt@telia.com) eller Hans Iwan (hibratt@gmail.com).

Noratorg
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.se