AktuelltRapporterFritextsökGrupperLogga inOmVillkor
2021-04-30
Vänner
Enebybergs framtidDanderyds Framtid DiskussionsgruppBromsa kolossen på Kevinge strandDanderyds villaägarföreningDanderyds debattDanderyd Bygga bo miljö

Föreningen Nora torgs framtid

2017-12-11

Lägesrapport vid årets slut

Inför ett nytt år är det lämpligt att sammanfatta var vi står i försvaret av Nora Torg med omgivningar.

I januari planerar kommunen att presentera ett sk granskningsförslag för Nora torg-området. Det är sista gången de berörda i området får yttra sig före kommunens beslut om detaljplanen. Sedan går kampen vidare genom överklaganden till Mark- och miljödomstolen.

(Bild från Program till detaljplan 2015-09-14)

Föreningen Nora Torgs Framtid bildades då kommunen presenterade ett förslag till detaljplan för Nora torg i december 2015. Häpna konstaterade vi att kommunen placerat hus på mark som enligt avtal används av de boende. Lika överraskande var förslaget att placera 15 meter höga hus vid torget.

Föreningens remissvar på programförslaget var skarpt negativt: “Vi anser att dokumentet inte har tillräcklig kvalitet som grund för ett fortsatt arbete. Vi föreslår därför att Kommunledningskontoret gör en ”omstart” och i samarbete med de i området boende arbetar fram ett nytt program till detaljplan.”

Det kom in en stort antal kritiska remissvar från boende i området. Även kommunens tekniska kontor var kritiskt till förslaget. Trots invändningarna fortsatta kommunen planeringen.

Den 28 april sände kommunen ut förslag till detaljplan på samråd. Nu hade man tagit reda på att det finns juridiska hinder att bygga på den västra delen av programområdet som därför utgick. Det nya förslaget innebar att man skulle flytta på vägen!!! Den skulle nu hamna i anslutning till radhusen på Näckrosvägen, som skulle få mycket höga hus i söder.

Förslaget innebar också att flerfamiljhusen vid torget skulle höjas med ytterligare en våning. Bostadsrättsföreningen Hornets hus Nora torg 2 skulle bli helt instängt av höga hus i tre väderstreck.

Kommunens förslag, till större delen utformat av en byggherre, presenterades på ett helt vilseledande sätt. Förslaget till trafiklösningen var helt tokigt och givetvis inte genomförbart.

I föreningens svar var vi självfallet skarpt kritiska såväl till förslaget som till hanteringen. Det kom in hela 79 remissvar från de boende i området och från myndigheter. Speciellt Lantmäteriets remissvar var nedgörande.

Vid ett möte i november med representanter för kommunens politiska majoritet (m+l+kd) fick vi veta att kommunen nu släppt idén att flytta vägen och att det inte längre var aktuellt att höja husen vid torget. Man överväger lämplig höjd på de nya husen, men höll fast vid antalet hus.

Därmed är planeringsområdet så begränsat att det inte längre rymmer så breda hus som planerats. Det innebär att det slutliga förslag som kommunen tänker redovisa i januari kommer vara helt nytt. Genom att lägga fram tre helt olika förslag så har kommunen berövat de boende rätten till samråd.

Läget just nu är att vi till varje pris vill förhindra att det byggs 15 meter höga hus mitt i villasamhället. Vi har också lärt oss att kommunen har ett arbetssätt som inte håller måttet. Det måste få politiska konsekvenser.

Föreningen
Nora torgs framtid

Syfte

Föreningen ändamål är att representera medlemmarna i kontakter med kommunen angående dess planer på utveckling av Nora Torg och området kring torget.

Styrelse

Myrna Smitt, ordförande, myrna.smitt@telia.com
Karin Bergendal
Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com
Carl-Oskar Dahlman
Birgitta Frisell
Jens Isaksson
Charlotte Lindeen
Björn Lundberg
Torgny Svenberg

Välkommen att bli medlem!

Medlemsavgiften är valfri. Den kan swishas till 073 553 9397.

För mer information maila till Myrna (myrna.smitt@telia.com) eller Hans Iwan (hibratt@gmail.com).

Föreningen Nora torgs framtid
Adm: Hans Iwan Bratt, hans.iwan.bratt@noratorg.se