AktuelltRapporterFritextsökGrupperLogga inOmVillkor
2021-04-30
Vänner
Enebybergs framtidDanderyds Framtid DiskussionsgruppBromsa kolossen på Kevinge strandDanderyds villaägarföreningDanderyds debattDanderyd Bygga bo miljö

Föreningen Nora torgs framtid

2018-01-04

Kristdemokraternas bostadspolitik

Kristdemokraterna ingick ett avtal för åren 2014-2018 med Moderaterna och Liberalerna om bl.a. bostadspolitiken kallat Danderyd mot 2020-talet – med skola, äldreomsorg och bostäder i fokus (pdf).

Nu har man tagit fram ett utkast till plattform för valet 2018 kallad Vår politik för Danderyd, viktigaste punkter sammanfattade (pdf). Den del som handlar om bostäder citeras och kommenteras här.

Vår politik för Danderyd, viktigaste punkter sammanfattade 

• Bevara villastaden Danderyd! Endast en måttlig nybyggnation ska ske, med stor hänsyn till
existerande bebyggelse och de boende. Danderyd ska förbli en villastad, nybyggnation ska
ske varsamt och luftigt, förtätning ska undvikas, grönområden bevaras.

1 Bevara villastaden Danderyd
Nybyggnation ska ske varsamt med hänsyn till nuvarande boende. Danderyd är redan en av Sveriges mest tättbefolkade kommuner (plats 9 av 290 i landet, plats 7 av 26 i Stockholms län).

Endast en försiktig utbyggnad av fastigheter ska ske, med stor hänsyn till existerande bebyggelse och de boende. Danderyd ska förbli en villastad, nybyggnation ska ske varsamt och luftigt, förtätning ska undvikas. Det är mycket viktigt att mer hänsyn tas till fastigheternas och områdets skönhet och förmåga att passa in i befintlig bebyggelse. Det finns goda möjligheter att tänka nytt vid exploatering, så att nybyggen blir en del av den vackra, befintliga trädgårdsstadskänslan som råder.

Nya byggnader ska vara högst av samma storlek som redan existerande byggnader i närheten – inga nya flervåningshus direkt bredvid villor. För att på en mjuk övergång mellan nybyggda flervåningshus och existerande villaområden kan rad/kedjehus med fördel byggas mellan dessa. En bra bro mellan flervåningshus och villaområden är så kallade townhouses. Dessa skulle på ett naturligt sätt kunna komplettera byggandet, då många familjer gärna vill ha eget hus men också bo centrumnära. På så sätt kan förtätning ske utan att det skapas onödigt höga fastigheter nära befintliga villaområden.

Kommunens planer idag är på ca 6000 nya innevånare i 2000 lägenheter och 600 nya innevånare i småhus t.o.m. 2021, d.v.s. en ökning av Danderyds befolkning med närmare 20 % på fyra år nästan enbart i lägenheter. Detta inkluderar bebyggelse som väsentligt försämrar boende och miljö för nuvarande innevånare genom att vara större, högre och tätare än existerande bebyggelse. Detta ska stoppas.

Ett skönhetsråd ska inrättas, med ansvar för att ny bebyggelse harmonierar med existerande och förbättrar i stället för förstör boendemiljön för Danderyds innevånare.

Kommunen ska sträva efter att till företag sälja rättigheter att använda mark & fastigheter men inte äganderätten, eftersom mark och fastigheter långsiktigt uppvisar stabil värdetillväxt som vid försäljningar förloras av kommuninnevånarna.

Om kommunen gör förbättringar i områden som ligger nära mark ägd av bygg/fastighetsbolag eller mark som säljs till bygg/fastighetsbolag, ska kommunen ej ge bort utan ersättning det värde som uppstår genom ökat fastighetsvärde p.g.a. förbättringar som kommunen betalar, utan tillgodogöra sig värdet genom förhandling med bolagen. Vi kommer att prioritera arrendelösningar och långa avtal där marken får användas men inte säljs utan behålls i kommunens ägo. Det är en strategiskt viktig fråga i en så pass tätbebyggd kommun som vår.

Markupplåtelse ska göras för att främja trädgårdsstadens känsla och vi ska sträva efter att upprätta arrendeavtal på lång löptid istället för att sälja ut mark till byggbolag som bygger flerfamiljshus, affärslokaler och kontor.

Danderyds Nyheter: Bostadsfrågan i Danderyd: 4 av 7 politiker vill ha kommunalt bostadsbolag (2017-04-03)

Peter Forssman (KD)
Hur ska unga i Danderyd kunna bo kvar i kommunen?

Vi bygger och kommer att bygga fler studentbostäder, såväl bostadsrätter som hyreslägenheter. Det gör att fler kan bo i kommunen under studietiden. När studietiden väl är avslutad, så måste de unga ordna boendet på egna meriter.

Vilket tips skulle du ge till unga som vill flytta hemifrån?

Räkna med att du måste bo i andra kommuner, innan din ekonomi medger att du har råd att bo i Danderyd.

Vad anser du om ett kommunalt bostadsbolag?

Det är säkert 25 år sedan Danderyd avvecklade sitt kommunala bostadsbolag – långt före min tid i politiken. Jag ser ingen anledning att pröva den idén igen. Dessutom tror jag att det är rent önsketänkande att ett kommunalt bolag skulle kunna bygga fler och billigare bostäder.

Länkar

Föreningen
Nora torgs framtid

Syfte

Föreningen ändamål är att representera medlemmarna i kontakter med kommunen angående dess planer på utveckling av Nora Torg och området kring torget.

Styrelse

Myrna Smitt, ordförande, myrna.smitt@telia.com
Karin Bergendal
Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com
Carl-Oskar Dahlman
Birgitta Frisell
Jens Isaksson
Charlotte Lindeen
Björn Lundberg
Torgny Svenberg

Välkommen att bli medlem!

Medlemsavgiften är valfri. Den kan swishas till 073 553 9397.

För mer information maila till Myrna (myrna.smitt@telia.com) eller Hans Iwan (hibratt@gmail.com).

Föreningen Nora torgs framtid
Adm: Hans Iwan Bratt, hans.iwan.bratt@noratorg.se