AktuelltRapporterFritextsökGrupperLogga inOmVillkor
2021-04-30
Vänner
Enebybergs framtidDanderyds Framtid DiskussionsgruppBromsa kolossen på Kevinge strandDanderyds villaägarföreningDanderyds debattDanderyd Bygga bo miljö

Föreningen Nora torgs framtid

2018-01-23

Utfrågningen av politiker: Trädgårdsstad eller höga hus?

(Medlemsbrev 2018-01-21. I brevet står det att Byggnadsnämndens mötesdag var borttagen på kommunen webb. Datumet har återkommit och är den 31 januari.)

Mötet den 17 januari 2018 blev utan tvekan en mycket stor framgång för alla oss som kämpar för att trädgårdsstaden ska få vara kvar. Stora aulan på Danderyds Gymnasium fylldes till nästan sista plats. Det bör ha rört sig om nära 500 åhörare.

Tonen slogs an av Lars Anders Johansson, Timbro, och han filosoferade över ämnet “Förtätningsfilosofin och platsens betydelse”. Människor vill helst bo i varierade villakvarter medan arkitekter ibland/ofta tror på något helt annat. Drivkraften för denna yrkesgrupp kan vara att vinna sina kollegors respekt eller i bästa fall ett Kasper Salin-pris, som delas ut till årligen till en byggnad av hög arkitektonisk klass. Det blev stora applåder från publiken.

Därefter gick Kristina Berglund snabbt och pedagogiskt genom plansystemet med betoning på hur och när medborgaren kan ingripa. Berglund var tidigare stadsarkitekt i Vallentuna och Täby Det blev igen starka applåder.

Sedan kom utfrågningen av politikerna. Var och en fick 3 minuter på sig att kommentera de 5 frågor de fått i förväg. Den centrala frågan från moderatorn Lars Anders Johansson var att berörda fastighetsägare skall få vara med redan i starten av ett byggprojekt och absolut inte ställas inför ett fait accompli. Det stöddes av samtliga i panelen, men frågan kvarstår vad det kommer att betyda i praktiken.

Inför den avslutande utfrågningen berättade representanter för protestgrupperna om planerna för sina områden, Ö Eneby Torg, Nora Torg och Reidmar.

Därefter kom publikens utfrågning. Intensiteten var hög. Debatten var på rätt nivå, tankeväckande och avslöjande.

På frågan från vår förening om omtag av Nora Torg-projektet svarade Miljöpartiet direkt ja. Centerpartiet tog tydligt avstånd från höga hus och försvarade villastaden. Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna ansåg att ett mer begränsat byggande kunde ske om parkeringsfrågan löses.

Moderaterna meddelade att arbete pågår med Nora Torg-planen och inget förslag kommer att lämna kommunen förrän man är nöjda. Liberalerna och Kristdemokraterna gav inget svar på frågan.

Vår konsult, Rolf Roséns inlägg om Nora Torg-planens garagebygge i sättningsbenägen mark var viktigt. Likaså Birgitta Frisells inlägg om hur illa planprocessen har skötts i fallet Nora Torg och att projektet måste stoppas.

Kvällens replik kom från Siv Sahlström när hon angående Wonderbox, bygget mitt emot the Garden, påpekade att allt som är tillåtet enligt lag inte behöver vara lämpligt.

Från publiken kom frågor om arbetsfördelningen mellan Exploateringskontoret och Byggnadsnämnden som väckt stor förvåning. I praktiken rundas Byggnadsnämnden till förmån för byggherrarna. Hans Iwan Bratts förslag till en ny planprocess i kommunen är ett starkt inlägg för förändring.

Tidigare var nästa mötesdag för Byggnadsnämnden utsatt till den 31 januari. Denna uppgift är borttagen på kommunen webb! Kommunens mötesportal, som visar mötesdagar för nämnderna, har inte heller någon uppgift om Byggnadsnämnden. Kallelse ska enligt lag distribueras till ledamöterna minst en vecka före mötesdagen. Vi kommer att kräva att få den också till oss.

Föreningen Nora Torgs Framtid sände i fredags, den 20 januari ett brev till Byggnadsnämnden med krav på stopp av projektet Nora Torg! Se bilaga!

Tag gärna kontakt med oss om du har frågor eller synpunkter.

Bästa hälsningar
Myrna Smitt, myrna.smitt@telia.com
Hans Iwan Bratt, 070-779 779 6, hibratt@gmail.com

Föreningen
Nora torgs framtid

Syfte

Föreningen ändamål är att representera medlemmarna i kontakter med kommunen angående dess planer på utveckling av Nora Torg och området kring torget.

Styrelse

Myrna Smitt, ordförande, myrna.smitt@telia.com
Karin Bergendal
Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com
Carl-Oskar Dahlman
Birgitta Frisell
Jens Isaksson
Charlotte Lindeen
Björn Lundberg
Torgny Svenberg

Välkommen att bli medlem!

Medlemsavgiften är valfri. Den kan swishas till 073 553 9397.

För mer information maila till Myrna (myrna.smitt@telia.com) eller Hans Iwan (hibratt@gmail.com).

Föreningen Nora torgs framtid
Adm: Hans Iwan Bratt, hans.iwan.bratt@noratorg.se