AktuelltRapporterFritextsökGrupperLogga inOmVillkor
2021-04-30
Vänner
Enebybergs framtidDanderyds Framtid DiskussionsgruppBromsa kolossen på Kevinge strandDanderyds villaägarföreningDanderyds debattDanderyd Bygga bo miljö

Föreningen Nora torgs framtid

2018-03-22

Årsmötet: Uttalande och andra beslut vid årsmötet

Föreningen Nora Torgs Framtid hade årsmöte den 20 mars i Smedjan, Kvarnparken. Ett drygt 30-tal medlemmar närvarade. Styrelsen presenterade årsberättelsen, revisorn föreslog ansvarsfrihet vilket årsmötet godkände.

Vid mötet gjorde föreningen detta uttalande:

Uttalande av årsmötet i Föreningen Nora Torgs Framtid den 20 mars 2018

Föreningen Nora Torgs Framtid ser med oro på att kommunens arbete med detaljplanen Nora Torg, Danderyd 3:3 m.fl. fortsätter.

Vi kräver att detta arbete avbryts nu.

Om byggnation senare ska utföras i området kräver vi att den Kommunstyrelse som tar plats efter valet ger ett nytt uppdrag till Byggnadsnämnden.

Ett nytt uppdrag som innebär ett noggrant planarbete enligt förutsättningar som följer kommunens aktuella utbyggnads- och översiktsplan.

Vi förutsätter att ett nytt uppdrag formuleras i samverkan med oss boende i området.

Styrelsen informerade om kontakterna med de politiska partierna.

Hans Iwan Bratt informerade om förslag till ändring av kommunens planprocess (version nr 6 publiceras snart) och att förslaget förhoppningsvis kan vidareutvecklas tillsammans med andra grupper engagerade i frågan i kommunen.

Wåhlins skiftande planer om pensionärslängan diskuterades

Vid årsmötet omvaldes hela styrelsen, Vid det efterföljande konstituerande årsmötet utsågs åter Myrna Smitt om som ordförande, Birgitta Frisell till sekreterare Lennart Dahlborg till kassör och Hans Iwan Bratt till webmaster. Övriga ledamöter är Jens Isaksson, Charlotte Lindeen.
Suppleanter är Karin Bergendal och Jacob Dorph. Som revisor omvaldes Johan Gröndahl.

Mötet beslöt att införa en frivillig medlemsavgift på 100 kr.

Hans Iwan Bratt och Myrna Smitt presenterade ett förslag på valkampanj som mottogs med allmänt gillande. De flesta meddelade att de vill medverka i kampanjen. Information om kampanjen sänds till medlemmarna inom kort.

Myrna Smitt

Föreningen
Nora torgs framtid

Syfte

Föreningen ändamål är att representera medlemmarna i kontakter med kommunen angående dess planer på utveckling av Nora Torg och området kring torget.

Styrelse

Myrna Smitt, ordförande, myrna.smitt@telia.com
Karin Bergendal
Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com
Carl-Oskar Dahlman
Birgitta Frisell
Jens Isaksson
Charlotte Lindeen
Björn Lundberg
Torgny Svenberg

Välkommen att bli medlem!

Medlemsavgiften är valfri. Den kan swishas till 073 553 9397.

För mer information maila till Myrna (myrna.smitt@telia.com) eller Hans Iwan (hibratt@gmail.com).

Föreningen Nora torgs framtid
Adm: Hans Iwan Bratt, hans.iwan.bratt@noratorg.se