AktuelltRapporterFritextsökGrupperLogga inOmVillkor
2021-04-30
Vänner
Enebybergs framtidDanderyds Framtid DiskussionsgruppBromsa kolossen på Kevinge strandDanderyds villaägarföreningDanderyds debattDanderyd Bygga bo miljö

Föreningen Nora torgs framtid

2018-11-14

Brister i revision av byggnadsnämnden

Kommunens revisorer granskar hanteringen av bygglov. Vid dagens möte i byggnadsnämnden (2018-11-14) ska den yttra sig över granskningen. Vi i FNTF har gått igenom granskningen och funnit åtskilligt som är värt att kritisera.

  • Hanteringen av bygglov tar onödigt lång tid.
  • Tillsynsverksamheten fungerar inte alls.
  • Man har undersökt om företagen är nöjda, men har inte brytt sig om att undersöka de som ansöker om bygglov är det.
  • 35 bygglovsbeslut överklagades 2017. Ingen utredning av orsak eller åtgärder.
  • Byggnadsnämnden fälldes i Mark- och miljööverdomstolen 2018-05-16. Inte ens en kommentar!

Kritiken i granskningen kommenteras inte alls i yttrandet från förvaltningen till byggnadsnämnden. Det görs inte heller i revisorernas skrivelse till byggnadsnämnden. Frågan är vilket värde ett granskningsuppdrag har om framförd kritik inte alls uppmärksammas.

Här är vår skrivelse till byggnadsnämndens ledamöter

Föreningen
Nora torgs framtid

Syfte

Föreningen ändamål är att representera medlemmarna i kontakter med kommunen angående dess planer på utveckling av Nora Torg och området kring torget.

Styrelse

Myrna Smitt, ordförande, myrna.smitt@telia.com
Karin Bergendal
Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com
Carl-Oskar Dahlman
Birgitta Frisell
Jens Isaksson
Charlotte Lindeen
Björn Lundberg
Torgny Svenberg

Välkommen att bli medlem!

Medlemsavgiften är valfri. Den kan swishas till 073 553 9397.

För mer information maila till Myrna (myrna.smitt@telia.com) eller Hans Iwan (hibratt@gmail.com).

Föreningen Nora torgs framtid
Adm: Hans Iwan Bratt, hans.iwan.bratt@noratorg.se