Nora torg
2024-06-15

Enkäten om Noragårdsvägen

Rapport från kommunens enkät om Noragårdsvägen med omgivningar. Flera föreningar har redan lämnat synpunkter på undersökningen.

Den 5 februari publicerade Danderyds kommun en webbenkät med frågor om Noragårdsvägen med kringområde: Noragårdsvägen medborgardialog.pdf

Kommunen har nu gjort en första rapport om enkäten. Den behandlas av kommunstyrelsen 20240617: Enkätundersökningen för del av Noragårdsvägen.pdf. Rapporten omfattar 27 sidor.

Danderyds Villaägareförening har meddelat sin uppfattning om enkäten: Angående KS 2024-06-17, p.12.pdf

Den har följts upp med en gemensam skrivelse från Danderyds Villaägareförening Danderyds Hembygdsförening och Föreningen Nora
DVÄF Medborgarenkät Del av Noragårdsvägen Mars 2024.pdf

Kontakta gärna föreningarna med synpunkter på enkäten och på utvecklingen av Noragårdsvägen. Kontakt för Nora torgs-föreningen är Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com.

Nora torg
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.se